top of page

אחוזים - מציאת האחוז

מטרות לימודיות:

להתנסות ביישום של אחוזים בחיי היום-יום.

לתרגל חישוב אחוזים.

ללמוד לזהות סוגים שונים של בעיות אחוזים.

לפתח כישורי אלגברה.


התלמיד יפתור שאלות אינטגרטיביות במספרים - שלמים, אחוזים, שברים פשוטים ומספרים עשרוניים - בתחומי הפעולות והמספרים שלמד. - התלמיד יפתור שאלות אינטגרטיביות הכוללות שימוש בכסף.

 התלמיד יחשב את החלק המתאים לאחוז של שלם נתון, ואת האחוז המתאים לחלק משלם. - התלמיד יחשב את האחוז המתאים לחלק משלם.


אחוזים_ מציאת האחוז
.pdf
הורידו את PDF • 322KBפוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page