top of page

בטיחות בסייבר - פעילות לתלמידים

משרד החינוך ומערך הסייבר הלאומי יצרו עבור תלמידי היסודיים וחטיבות הביניים, בעברית ובערבית, הפעלות מקסימות שניתן לשלב בשיעור העוסק בבטיחות בסייבר. הסביבה פותחה כך שכל תלמיד ותלמידה יוכל להתנסות ולגלות עד כמה הוא זהיר או מכיר את האתגרים והסכנות בסביבה בה הוא/ היא מסתובב/ת.

נדרשת כניסה בהזדהות.

מתאים במיוחד לשבוע גלישה בטוחהקרדיט:

משרד החינוך

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page