top of page

הרפואה ומקצועות הבריאות בשואה ולאחריה

מה מקומם של רופאים ואנשי מקצועות הבריאות במשטרים אפלים? השואה מהווה אירוע מכונן בתולדות האנושות כולה וכך גם ברפואה. לראשונה בהיסטוריה, רופאים מילאו תפקיד משמעותי בפגיעה קטלנית בזכויות רפואיות. הצטרפו לקורס העוסק בתקופה אפלה זו ומספק תשובות לצד שאלות רבות שהוא מציף על ערכים, מוסר ואתיקה.


קישור לקורס:

תחום דעת: רפואה, היסטוריה, מדעי הרוח, מדעי החיים.

 אקדמיה - לא מתוקצב            

שפת הקורס: עברית      שפת כתוביות: עברית, אנגלית.

משך הקורס: 24 שעות

יעדי למידה: השכלה אקדמית, שער לאקדמיה, קורסי העשרה, פיתוח אישי.        יש תעודה? לא.                 קהלי יעד: אוכלוסיה חרדית, אזרחים ותיקים, סטודנטים, תלמידים.

                       

                       

מאת:

האוניברסיטה העברית, - אקדמיה.

פלטפורמה:

CampusIL

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page