top of page

התארגנות ללמידה - ניהול זמן, היבחנות ואסטרטגיות זיכרון

עודכן: 5 בדצמ׳ 2023

יחידת לימוד של 3 נושאים, ובכל אחד מהם 3-7 מפגשים.

כוללת סיפורים, דפים ושאלונים למילוי ע"י התלמידים ועוד.

יחידה 3 התארגנות ללמידה
.doc
הורידו את DOC • 1.62MB

הקדמה למורהתפקודים ניהוליים – רקע תיאורטיחלק ראשון – ניהול זמןהצגת המטרותמפגשים עם התלמידים: - פתיחה - פעילות 1- שמש אסוציאציות - פעילות 2- הצבת מטרות בתחומים שונים בחיים - פעילות 3 – "הדברים החשובים בחיים"- קטע קריאה ודף פעילות - פעילות 4- תכנון זמן - פעילות 5- קביעת סדרי עדיפויות - פעילות 6- כלים לניבול זמן - פעילות 7- מאפיינים אישיים בניהול זמן - פעילויות סיכום


חלק שני – חוכמת ההיבחנותהצגת המטרותהקדמה למורהמפגשים עם התלמידים: פתיחה אסטרטגיות התארגנות לקראת מבחן אסטרטגיות התנהלות בזמן מבחן אסטרטגיות הערכה עצמית לאחר המבחן סיכום


חלק שלישי – אסטרטגיות למידה/מיומנויות למידה – מהן?חלק רביעי – אסטרטגיות זיכרוןהצגת המטרותהקדמה למורה – ידע תיאורטימפגשים עם התלמידים: פעילות 1- היכרות אישית עם הזיכרון הקניית תהליך הזכירה אחסון מידע פעילות 2 –העלאת הצורך בארגון – תרגיל התנסותי דיון - חשיבות השינון שיטות לשליפת מידע מהזיכרון פעילות 3- תרגיל התנסותי: היכר לעומת היזכרות סיכום – כרטיסיית ניווט = איך להצליח במבחן
קרדיט: לא ידוע! נשמח לדעת מי היוצר, כתבו לנו בתגובות.

נאסף מתוך הקבוצה של מרי ג'רבי, כלים ואסטרטגיות למידה. דרייב הקבוצה.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page