top of page

חלוקה למנה הגדולה מ-1


מטרות לימודיות:

להתנסות במודל ויזואלי של שברים.

לתרגל חלוקה של שלמים כאשר המנה גדולה מ-1.

ללמוד להציג שברים.

לפתח הבנה כיצד המונה והמכנה משפיעים על גודל השבר.


שימוש בשברים כדי לבטא חלוקה (מודל ויזואלי)

התלמיד יכיר את המשמעות של השבר כמנת חילוק בעזרת אמצעי המחשה: עיגולים, ריבועים, עוגות, ישר המספרים וכד'.


חלוקה למנה הגדולה מ-1
.pdf
הורידו את PDF • 862KBפוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page