top of page

חלוקת שלם בשבר

מטרות לימודיות-

  • להתנסות במודל ויזואלי של חילוק להכלה.

  • לתרגל שימוש בחיסור חוזר כדי לפתור בעיות חילוק.

  • ללמוד לחלק שלם בשבר.

  • לפתח הבנה מעמיקה יותר של חלוקה בשברים.


המערך:

הפעילות:


~~~~~~

קרדיט:

מטיפיק - עשר אצבעות

פלטפורמה:

Matific

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page