top of page

טכנולוגיה מכילה- סרטוני סמן


"ההתאמה הפדגוגית ללמידה כוללת בתוכה את התאמת דרכי ההוראה והנגשתן לכלל התלמידים.

ביחידה זו נתמקד ונכיר אופני שימוש בהוראה/למידה בעזרת אמצעי מולטימדיה - סרטון סמן כטכנולוגיה פדגוגית. באמצעות סרטון הסמן המורים יכולים להחליט באיזה שלב ובאיזה זמן ישולב הסרטון, בשיעורים פנים מול פנים או בלמידה מרחוק, והתלמידים יוכלו לבחור איך לשלב אותו ולהתאימו בלמידה. נכיר את תהליך בניית סרטון הסמן ואת סוגיו.

נדרשת הזדהות כדי להיכנס. השלמת הקורס מוסיפה שעות השתלמות לצבירה באמצעות הכוורת.קרדיט:

גילה קיסילביץ

פלטפורמה:

הכוורת- משרד החינוך

נתרם למאגר ע"י:

גילה קיסילביץמדע וטכנולוגיה; כלים טכנולוגיים; כיתה א; כיתה ב; כיתה ג; כיתה ד; כיתה ה; כיתה ו; כיתה ז; כיתה ח; כיתה ט; כיתה י; כיתה יא; כיתה יב
פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page