top of page

טכנולוגיות למידה: עדכון גרסה

 הקורס מזמין את הלומדים לגלות את האפשרויות הבלתי מוגבלות של שילוב טכנולוגיות בהוראה, להעשיר את הלמידה ולהתאים אותה למיומנויות המאה ה-21, במסע בין מושגי היסוד הטכנולוגיים, התיאוריות והמודלים החינוכיים והאלמנטים החדשניים הנכללים תחת הכותרת "טכנולוגיות למידה".


קישור לקורס:

תחום דעת: , חינוך והוראה.

שפת הקורס: עברית      שפת כתוביות: עברית.

משך הקורס: 27 שעות

יעדי למידה: פיתוח אישי.                       קהלי יעד: תלמידים, סטודנטים, אוריינות דיגיטלית.


                       

                       

מאת:

אוניברסיטת תל אביב,   - אקדמיה.

פלטפורמה:

CampusIL

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page