top of page

טקסט לפורים עם שאלות

קלוד: להלן טקסט מידעי על פורים, ברמה של כיתה ג', עם שאלות הבנה ואוצר מילים:


בחג פורים חוגגים את הצלת היהודים במרחב הפרסי הקדום מתוכנית ההשמדה של המן הרשע. הסיפור מסופר במגילת אסתר, שקוראים בבתי הכנסת בחג פורים.

במרכז הסיפור עומדת אסתר היהודייה, שנבחרה להיות המלכה של אחשוורוש, המלך הפרסי. כשהמן, היועץ הבכיר של המלך, מנסה להשמיד את היהודים, אסתר מסכנת את חייה ומפיצה את המלך לבטל את התוכנית הרצחנית. ההצלה נחגגת במשתה ובשמחה.

מנהגי החג כוללים קריאת המגילה בקול, נתינת משלוחי מנות לחברים ומכרים, תרומות לעניים (מתנות לאביונים), סעודת משתה, רעש עם רעשנים בזמן קריאת המגילה כדי להשתיק את שם המן, ותחפושות מצחיקות. פורים הוא חג שמח וצבעוני המסמל את ניצחון האור על החושך.

שאלות הבנה:

1. על מה מספרת מגילת אסתר?

2. מה תפקידה של אסתר במגילה?

3. מי היה המן ומה היו כוונותיו?

4. מהם ארבעה מנהגים עיקריים של חג פורים? פרט.

5. מהי המשמעות הסמלית של חג פורים?

שאלות אוצר מילים:

6. מהו פירוש המילה "מרחב" במשפט: "במרחב הפרסי הקדום"?

א. ארץ ב. שטח ג. גבול ד. מדינה

7. מהו הפירוש של המילה "נתינה" בהקשר של "נתינת משלוחי מנות"?

א. לתת ב. לקבל ג. להעניק ד. לקחת

8. מהו נרדף למילה "הצלה"?

א. טבח ב. הריגה ג. חילוץ ד. רדיפה

9. האם המילה "רצחנית" בהקשר של "התוכנית הרצחנית" מתארת:

א. תוכנית למלחמה

ב. תוכנית להרוג ולפגוע

ג. תוכנית לכלכלה חדשה

ד. תוכנית לימודים

10. הסבר את משמעות הביטוי הסמלי "ניצחון האור על החושך" בהקשר של פורים. 

מדרש תמונה לחג פורים:

השתמשו בתמונות כדי להעמיק את ההבנה שלכם לסיפור המגילה ולחג פורים, תוך שימת לב לפרטים החזותיים והרמיזות לאירועים ולמסרים השונים.

בפניכם כמה תמונות המציגות סצנות ודמויות שונות מסיפור המגילה. התבוננו בכל תמונה בעיון ואז ענו על השאלות הבאות:


1. מה אתם רואים בתמונה? תארו את הדמויות והסצנה.

2. לפי דעתכם, מה מתרחש בסצנה הזו של הסיפור? הסבירו.

3. כיצד באים לידי ביטוי התפקידים השונים של הדמויות והיחסים ביניהן בתמונה?


1. תארו מה אתם רואים בתמונה הזו - הדמות, הסביבה, האווירה.

2. באיזו דרך התמונה ממחישה את הסצנה של מרדכי יושב בשער המלך?

3. מה אפשר ללמוד מהתמונה על מעמדו וזהותו של מרדכי?

1. תארו מה קורה בתמונה ואת האווירה השמחה שהיא מציגה.

2. כיצד באות לידי ביטוי מסורות וחגיגות פורים בתמונה הזו?

3. מה מסמלת לדעתכם השמחה הגדולה המוצגת בתמונה?


46 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page