top of page

יום המשפחה

שאלון משפחתי, שמות מיוחדים לבני המשפחה, חידות ועוד בהקשר השפתי.

פזית אזר


 

קלפי עצות סבתא:

הקלפים יוכלו לשמש אתכם לשיח צוותי, עם התלמידים, במפגש שורשים, בעידוד כתיבה, הבעה בעל פה ועוד...

אפשר לעשות את אותה פעילות בדיוק גם בחדר המורים, בכיתה, בשכבה או עם המשפחה וליצור את ערכת העצות המקומית שלכם.

והנה עצה מהסבתא העיראקית של מנהלת הפסג"ה בלוד, שתסייע לכם גם בניסוח התבנית:

"סבתא דורין מעיראק אומרת:

לעולם אל תחזירי כלי ריק..."


ערכת קלפים

פסגה לוד, בהשראת מסמך של ענת אלעזר

וגם בPDF


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page