top of page

לאן נעלם הזמן?

יחידה מתוקשבת העוסקת בניהול מיטבי של הזמן. מטרת הפעילות היא לגרום לתלמידים לשים לב למה הם בוחרים להקדיש את הזמן שלהם, מה הם מרוויחים מכך ואיך ניתן לנהל את הזמן בצורה יעילה יותר.


מערך השיעור (לא ממש מערך, רקע והסבר על השלבים) ב"בין הצלצולים".

מטרות

  • התלמידים ילמדו לתכנן ולנהל את הזמן שלהם.

  • התלמידים יהיו מודעים לזמן שהם מקדישים לפעילויות שונות.

  • התלמידים יוכלו להשוות בין הזמן שהם מקדישים לפעילויות שונות לבין הזמן שבני גילם מקדישים לפעילויות האלה.

  • התלמידים יתנסו בניהול הזמן שלהם.

קרדיט: דינה ציונית ומור קאשי ורכזון, צוות חינוך חברתי וכישורי חיים, מטח בשיתוף הקרן לקידום מקצועי, הסתדרות המורים

נמצא

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page