top of page

מבוא לגרף תמונות

מטרות לימודיות-

  • להתנסות בארגון מידע.

  • לתרגל סיווג וספירה.

  • ללמוד לבנות ולקרוא גרף תמונות.

  • לפתח אסטרטגיות לניתוח מידע.

המערך:

הפעילות:

~~~~~~

קרדיט:

מטיפיק - עשר אצבעות

פלטפורמה:

Matific

פוסטים אחרונים

הצג הכול

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page