top of page

ממלכת יהודה וישראל - סוף ימי דוד

חדר הבריחה

עמוד מידע אודות החדר.


חדר בריחה תנכ"י יפהפה בנושא מרד אדוניה.

  • היחידה בנויה בהתאם לרצף הכרונולוגי של הפרק: הפרק מחולק לחלקים מרכזיים בעלילה כאשר כל חלק מהווה שלב אחר של המשחק.

  • המשחק משמש כלמידה עצמית של הפרק ולאחריה המורה תבצע תכלול של הפרק.

  • המשחק ישוחק בקבוצות קטנות של 3-4 תלמידים.

המטרות הפדגוגיות של המשחק:

  1. הבנה של המשמעויות הגלויות והסמויות בפרק: הדמויות המרכזיות והקשר ביניהם (אלו המצטרפים למרד ואלו שנשארים נאמנים לדוד), הבעיה המוצגת בפרק ופתרונה, הקשר בין חלקי הפרק.

  2. התמודדות עם השפה המקראית
קרדיט:

אילה ברדיאן ושקד שגב.

פלטפורמה:

המשחק נוצר בתוכנת Genially, התמונות נוצרו בתוכנת Midjourney, הסרטון נוצר בתוכנת D-ID. דף ההסבר - WIX.

4 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Apr 04
Rated 5 out of 5 stars.

אחד מחדרי הבריחה המטריפים שראיתי.

Like
bottom of page