top of page

עולי תימן בימי העלייה הראשונה והעלייה השנייה


השיעור יעסוק בקשיים של עולי תימן לארץ ישראל בעלייה ראשונה ובעלייה השנייה, בפתרונות לקשיים וכיצד נתפסה עדה זו בעיני הוותיקים. התלמידים יתחברו לנושא בעזרת שאלה שישאל המורה על העלייה בימינו באתר Tricider. התלמידים ינתחו שלוש כתבות שהתפרסמו בימי העליות הראשונה והשנייה, וייצרו סרטון על אחת מן העליות מנקודת מבטם של יהודי תימן.


מאגר:

נלקח מתוך הספרייה הלאומית תחום חינוך, מאגר שיש בו 140 מערכים בתחומי דעת מגוונים


 7 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page