top of page

עיגול שבר עשרוני

מטרות לימודיות-

להתנסות במודל ויזואלי של ,1 0.1 ו.0.01-

לתרגל שימוש במאזניים.

ללמוד לעגל שברים עשרוניים.

לפתח הבנה טובה יותר של ערך המקום.


המערך:


הפעילות:


~~~~~~

קרדיט:

מטיפיק - עשר אצבעות

פלטפורמה:

Matific

פוסטים אחרונים

הצג הכול

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page