top of page

עיר האנרגיה

גרסה חדשה למשחק הפלאש הוותיק שנעלם.

ממשק באנגלית, מתאים לליווי למידה על אנרגיה, זיהום, תחנת הכוח. השחקן בונה עיר (שתי רמות מורכבות) מסוגי שטחים שונים, ומנסה לשמור על איזון בין עלויות, הכנסות, הפקת אנרגיה וזיהום, ולשמור על התושבים מאושרים. בשלב הבניה לא מוצגים המדדים, רק אחרי שהכל הורכב וציר הזמן מתחיל להתגלגל.

אם אחד המדדים יורד ומתאפס - מפסידים במשחק. המטרה - ליצור עיר מאוזנת שתשרוד עד 2050.

כל שנה מחדש צריך לקבל "החלטה" בכרטיס שהמערכת מציגה. אחת לחמש שנים אפשר להחליף או לשדרג איזורים בעיר כדי לשפר את המאזנים. הניקוד בכל מדד נאסף, וכאשר ממלאים את מד ההתקדמות - עולים דרגה ומקבלים כוכב נוסף. עם הזמן נפתחים עוד סוגים של דרכי הפקת אנרגיה, מבני ציבור ועוד.


חלק מהנתונים מוצגים מהר מאוד (כלומר בשונה מעיר האנרגיה המקורית, קשה יותר להבין מה היתרונות והחסרונות של כל סוג שטח או החלטה). לכן כדאי לשחק סבב אחד במליאה כדי שכולם יבינו, ואז לאפשר כמה איטרציות. שלא יהיה תסכול מכשלון, אלא ינסו כמה פעמים מחדש כדי להגיע לחלוקה מאוזנת של היכולות.

התלמידים יכולים לשלוח צילום מסך של מסך הסיום - כמה נקודות קיבלו ומה היו המדדים הסופיים של העיר שלהם. מתאים לעבודה ביחיד, זוגות או קבוצות.פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page