top of page

עקרונות הנאורות

פתיח:

במליאה, מחברים לידע קודם.

סרטון לפתיחת את הנושא:חלוקה לקבוצות עבודה.

התלמידים חוקרים ברשת אודות העקרונות. אפשר לכוון גם להיעזר בספר הלימוד.

בחירה:

משחק א


משחק ב


התלמידים יענו יחד על שאלות.


  1. מהם הערכים המרכזיים של הנאורות? (תשובות אפשריות: הדגש על התבונה, המדע, חופש המחשבה, סובלנות, הומניזם).

  2. מי היו הוגי הדעות המרכזיים של הנאורות ומה היו הרעיונות העיקריים שלהם? (לדוגמה: וולטר - חופש ביטוי, מונטסקיה - הפרדת רשויות, רוסו - האמנה החברתית).

  3. מה ההבדל בין החשיבה והעמדות בימי הביניים לבין אלה של תקופת הנאורות?

  4. כיצד תרמו רעיונות הנאורות למהפכה הצרפתית?

  5. כיצד באו לידי ביטוי רעיונות הנאורות בחוקה האמריקנית?

  6. האם לדעתך עדיין רלוונטיים רעיונות הנאורות בימינו? נמק.

סיכום:

מליאה: כל קבוצה מציגה 3 מסקנות מהלמידה

 

הצעה נוספת 🟢: https://app.wizer.me/preview-legacy/SZ5QA0 דף עבודה בוייזר מי.

עקרון השוויון, זכויות נשים, זכויות טבעיות. כולל סרטונים, שאלות פתוחות ועוד.

איך לשייך? איך לבדוק? איך התלמידים מתחברים? איך ליצור עותק לעצמי?6 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page