top of page

ציטוט באומנות חזותית

היחידה מכילה זוגות תמונות בהשוואה, וטקסטים המסבירים את ההבדל והדמיון.

מותאם לשיעור קלאסי, כדי להתאים ללמידה היברידית צריך להוסיף מענה אינטראקטיבי על שאלות.


היחידה עוסקת בהבנת המשמעות הן של ציטוט באומנות והן של הוספת רבדים ומשמעויות ליצירה המקורית. הכניסה ליחידות הכוורת כרוכה בהזדהות משרד החינוך ובלחיצה על כפתור רישום בעמוד היחידה. היחידה פותחה על ידי מיכל אשל, מדריכה מחוזית להוראת אומנות, מחוז ת"א. מתאים לכיתות ג-ו


https://hakaveret.education.gov.il/course/view.php?id=3865 דורש הזדהות מורה וגם לחיצה על כפתור רישום.היחידה פותחה ע"י מיכל אשל, מדריכה מחוזית להוראת אומנות, מחוז ת"א

ונמצאת בעמוד למידה מרחוק בחירום בפורטל עובדי ההוראה3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page