top of page

צמיחת הציונות הדתית

שאלה מטרימה לשיעור:

לקראת השיעור ראיינתם אנשים ושאלתם אותם מה היא הציונות הדתית בעיניהם הכנסו לקישור וכתבו במשפט לפי הראיון מהי הציונות הדתית? איזה חלק לדעתכם יותר משמעותי בזהות של המרואיין שלכם?  הציונות, או הדתי?

מרחב למידה לעבודה קבוצתית, סרטונים לדיון ועוד. 

קרדיט:

[לא ידוע - נשמח אם יש לכם מידע ונתקן!]

מאגר:

נלקח מתוך מה זה ג'ניאלי - מוריה בר און, אוסף של דוגמאות ג'ניאלי, בעיקר בהיסטוריה ובספרות.

מאגר נוסף - אחד הסרטונים לקוחים מתוך ערוץ MOOC במערכת החינוך

פלטפורמה:

הפעילות נבנתה בג'ניאלי.


 פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page