top of page

שעת הקוד

אתר המרכז פעילויות לשבוע הקוד- אבל אפשר להשתמש ולשחק בהן לאורך השנה כולה.

פעילויות שעת הקוד ממוקדות וקצרות, ובנויות בהיקף שמתאים לטעימה קצרה ובעלת תוצר שווה ומשמח.

הכניסה לתלמידים חופשית ולא דורשת רישום או חשבון כלשהו.השנה - הוסיפו גם את נושא AI. כלולים פה סרטוני הסבר על מהי בינה מלאכותית, מתורגמים לעברית.
פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page