top of page

תבנית - התנסות, הדמיה

פתיחה:

חיבור לידע קודם, הצגת מושגים שקשורים לנושא.


אפשר להציג את ההדמיה במליאה כדי להסביר כיצד להפעיל ואיך להגיע אל פונקציות תפעול נוספות.

 

מהלך:

כל קבוצה חוקרת את ההדמיה.


[קישור] [אפשר לקחת מאתר PHET, מטח,learn.concord.org/ , spongelab.com ...גיאוגברה]

הנחיות לתלמידים -

חקרו את ההדמיה [קישור].
בדקו מצבים שונים, תנאים שונים. נסו להשהות את ההדמיה, ולהריץ אותה בקצב שונה.
צלמו מסך מדי פעם, הדביקו את התמונה במצגת של קבוצתכם, וכתבו משפט הסבר - מה רואים? מה ההסבר למצב הזה?

שאלות מלוות במהלך החקירה או בסיומה:

חידון, שאלון מלווה, רשימת שאלות AI בנושא
שאלות ניבוי, תכנון ניסוי, מה משפיע

 

סיכום:

הרכבת תרשים זרימה:

בכיתה - קבוצה: כל תלמיד מקבל מושג על כרטיס, ומוצא איך להתחבר אל מושגים של חברים אחרים. על פלקט - מציירים חיצים ומוסיפים מילות קישור.

מרחוק - מכינים מראש לוח לבן עם המושגים מפוזרים. התלמידים מציבים במיקומים, מותחים חיצים ומוסיפים מילות קישור לחיצים.


סרטוני עזרה:

[איך ליצור פדלט מפת מושגים?] [איך ליצור מפת מושגים בלוח הלבן של קנבה?] [לוח שיתופי במירו] [איך ליצור צילום מסך?]

6 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

תבנית - תחנות - שפה

משך: 90 דקות. מבוסס על עקרון ארגון למידה שנקרא גם עלמא, איתי-לידי-במרחב, א תחילה, עוצמה. פתיחה: במליאה: הצגה קצרה של משימות העבודה בכל תחנה. מה המטרות שנרצה להשיג היום? מהלך: מתחלקים ל4 קבוצות. סבב בא

תבנית - מתחילים משאלות

פתיחה: (5 ד) במליאה - חיבור לידע קודם, הקשר. הגדרת יחידת התוכן: פרק בספר, קטע מידע. מהלך: (30 ד) כל קבוצה או בזוגות או כל יחיד - עליכם לכתוב שאלות על הקטע. 1. קראו את הקטע ברפרוף. 2. בקובץ השיתופי כתב

Bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng
bottom of page