top of page

תבנית - מתחילים משאלות

פתיחה: (5 ד)

במליאה - חיבור לידע קודם, הקשר.

הגדרת יחידת התוכן: פרק בספר, קטע מידע.


 

מהלך: (30 ד)

כל קבוצה או בזוגות או כל יחיד -


עליכם לכתוב שאלות על הקטע.
1. קראו את הקטע ברפרוף.
2. בקובץ השיתופי כתבו שאלות הבנה על הפרק. *שימו לב: לא תצטרכו לענות על השאלות!*
- 2 שאלות לגבי מיקום (איפה?)
- 2 שאלות לגבי דמויות (מי?)
- 2 שאלות של פירוש מילה.
- שאלה על סדר אירועים: כתבו אירועים בסדר משובש, ויצטרכו למספר אותם.
- 2 שאלות למה?

 

סיכום:

כל תלמיד בוחר שאלה מצויינת מהרשימה שלו.

לחלופין - בוחר שאלה מצויינת מהעבודה של החבר.


סרטוני עזר:

[איך ליצור קובץ עבודה אישי לכל תלמיד?]

9 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

תבנית - תחנות - שפה

משך: 90 דקות. מבוסס על עקרון ארגון למידה שנקרא גם עלמא, איתי-לידי-במרחב, א תחילה, עוצמה. פתיחה: במליאה: הצגה קצרה של משימות העבודה בכל תחנה. מה המטרות שנרצה להשיג היום? מהלך: מתחלקים ל4 קבוצות. סבב בא

תבנית - התנסות, הדמיה

למה? פתיחה: חיבור לידע קודם, הצגת מושגים שקשורים לנושא. אפשר להציג את ההדמיה במליאה כדי להסביר כיצד להפעיל ואיך להגיע אל פונקציות תפעול נוספות. מהלך: כל קבוצה חוקרת את ההדמיה. [קישור] [אפשר לקחת מאתר

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page