top of page

תהליך החקר במדעי החברה - יחידה 5

אתר מלווה ומאורגן לשלבי עבודת החקר:

מבוא, מבנה העבודה, בחירת נושא, הגדרת משתנים, חלק תאורטי ומעשי, רפלקציה, בבליוגרפיה, הכנה לבחינה בעל פה.

כולל עמודי משנה מפורטים.

מתייחס לדרישות המדויקות של הבגרות.


קרדיט:

עינבל אריאלי

עדי שואב

פלטפורמה:

WIX

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page