top of page

תכונות הגז

הדמיית PHET מתוחכמת לחקירת תכונות הגזים, שמאפשרת הוספת שני סוגי גז למיכל, והשפעה על התנהגותו בשינוי טמפרטורה, נפח המיכל, כמות הגז ועוד. עוזר להפנים את העקרונות של תכונות הגזים.

נושאים

 • חוק הגז האידיאלי

 • תיאוריה מולקולרית קינטית

 • ריכוך

 • עבודת PV

 • מקסוול-בולצמן הפצה


יעדי למידה לדוגמה

 • קבע כיצד שינוי משתנה בין P, V, N ו-T משפיע על תכונות גז אחרות.

 • תאר את הקשר בין התנגשויות דופן חלקיקים ולחץ.

 • חזה כיצד שינוי הטמפרטורה ישפיע על מהירות המולקולות.

 • חזה את המהירות של מולקולות בשיווי משקל תרמי על סמך המסות היחסיות של מולקולות.

 • זהה מתי מתבצעת עבודה בנפח לחץ על או על גז.

 • הסבר כיצד שני גזים מתערבבים.

 • תכנן ניסוי כדי למצוא את הגורמים המשפיעים על קצב הדיפוזיה.


ההדמיה נמצאת בתוך המאגר של PHET

הכולל מגוון הדמיות וסימולציות הכוללות מעורבות פעילה של הלומד, שליטה על מאפיינים. חלק גדול מן ההדמיות מתורגמות לעברית.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page