top of page

QUIZIZZ - קוויזיז - איך להשתמש בפלטפורמה?

עודכן: 10 במרץ

⚓️ קישור לכניסה:

כלי ליצירת חידונים אינטראקטיביים

 • כייפי, ארוז במוזיקה וגרפיקה נחמדים

 • כולל מאגר חומרי מורים ענק, שאפשר ליצור עותק ולערוך.

 • חופשי, אפשר ליצור בלי הגבלה.

 • מאפשר גם בחירה מרובה, שאלות פתוחות, תמונה משולבת.

 • אפשר לשייך גם לש.ב.
הדרכות מצולמות שלב אחרי שלב

לחצו על המשולש הקטן ליד כל כותרת כדי לפתוח את הפירוט בפנים.

איך לאתר חידון?

איך להפעיל חידון בזמן אמת LIVE?

איך לשייך חידון לשיעורי בית?

איך לערוך ולהתאים חידון קיים?

איך ליצור חידון?

איך להיעזר בAI כדי ליצור חידון?


חסרונות

יתרונות

חלק מהתכונות המתקדמות מוגבל בתשלום

נכנס לרשימת הכלים המועדפים ע"י מורים בארץ כבר 7 שנים ברציפות (באתר כלים קטנים גדולים)

תומך עברית אבל ממשק באנגלית

מגוון סוגי שאלות, נוח לעריכה

כייפי, ארוז גרפית ומוזיקלית בצורה מעוררת מוטיבציה

דוחות מפורטים ואיכותיים

מגבלות:

יצירת חידונים בלתי מוגבלת, וגם שימוש בחידונים קיימים ושיוכם. חלק מהחידונים, שיש בהם מדיה מיוחדת, מוגבלים. גם ביצירת חידון, חלק מהתכונות לבניית החידון פתוחות רק למשלמים. בפועל, ניתן ליצור חידונים מגוונים ומוצלחים גם בתוכנית הרגילה.


סוגי פעילויות:

 • שאלת רב ברירה

 • שאלת סימון כמה תשובות נכונות

 • שאלה פתוחה

 • תמונה בשאלה, בתשובות או בשניהם.

 • השלם את החסר

 • התאמה*

 • שינוי סדר*

במהלך המשחק יש בחירה ב"ממים" שמוצגים כשמצליחים לענות נכון או לא, אפשר להגדיר מהם הפרסים הניתנים במהלך המשחק, ועוד.


 

הדרכות נוספות ב"כלים קטנים גדולים".


קשור ל-

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page