top of page

קטגוריות מיוחדות

כלים טכנולוגיים

תבניות

1
2
ניכנס אל צ'אט בינה מלאכותית, מומלץ - קלוד Claude (דובר עברית, מבין עניין, בהשוואה לאחרים - נותן מענה איכותי). נכתוב פרומפט ראשון: (רק...

ניכנס אל צ'אט בינה מלאכותית, מומלץ - קלוד Claude (דובר עברית, מבין עניין, בהשוואה לאחרים - נותן מענה איכותי). נכתוב פרומפט ראשון: (רק...

תבניות

בניית מערך שיעור היברידי בעזרת AI

0

14

משך: 90 דקות. מבוסס על עקרון ארגון למידה שנקרא גם עלמא, איתי-לידי-במרחב, א תחילה, עוצמה. פתיחה: במליאה: הצגה קצרה של משימות העבודה בכל...

משך: 90 דקות. מבוסס על עקרון ארגון למידה שנקרא גם עלמא, איתי-לידי-במרחב, א תחילה, עוצמה. פתיחה: במליאה: הצגה קצרה של משימות העבודה בכל...

תבניות

תבנית - תחנות - שפה

0

20

פתיחה: (5 ד) במליאה - חיבור לידע קודם, הקשר. הגדרת יחידת התוכן: פרק בספר, קטע מידע. מהלך: (30 ד) כל קבוצה או בזוגות או כל יחיד - עליכם...

פתיחה: (5 ד) במליאה - חיבור לידע קודם, הקשר. הגדרת יחידת התוכן: פרק בספר, קטע מידע. מהלך: (30 ד) כל קבוצה או בזוגות או כל יחיד - עליכם...

תבניות

תבנית - מתחילים משאלות

0

9

למה? פתיחה: חיבור לידע קודם, הצגת מושגים שקשורים לנושא. אפשר להציג את ההדמיה במליאה כדי להסביר כיצד להפעיל ואיך להגיע אל פונקציות תפעול...

למה? פתיחה: חיבור לידע קודם, הצגת מושגים שקשורים לנושא. אפשר להציג את ההדמיה במליאה כדי להסביר כיצד להפעיל ואיך להגיע אל פונקציות תפעול...

תבניות

תבנית - התנסות, הדמיה

0

6

פתיחה: (5 ד) במליאה - הצגת הנושא, חיבור לידע קודם. הצגת מושגי מפתח. קישור לסרטון, מצגת, ידיעה חדשותית הצפת שאלות שונות, בצ'אט, מסמך משותף...

פתיחה: (5 ד) במליאה - הצגת הנושא, חיבור לידע קודם. הצגת מושגי מפתח. קישור לסרטון, מצגת, ידיעה חדשותית הצפת שאלות שונות, בצ'אט, מסמך משותף...

תבניות

תבנית - עיתונאים

0

7

לקראת השיעור: שולחים לתלמידים את הסרטון / הפעילות: [קישור - סרטון עד 10 ד/ פעילות הקניה] הנחיות לתלמידים: תלמידים יקרים! בשיעור הבא נלמד...

לקראת השיעור: שולחים לתלמידים את הסרטון / הפעילות: [קישור - סרטון עד 10 ד/ פעילות הקניה] הנחיות לתלמידים: תלמידים יקרים! בשיעור הבא נלמד...

תבניות

תבנית - כיתה הפוכה

0

22

עקרונות

bottom of page