top of page

אודות

חומר פתוח, מאגר חומרים
 להוראה היברידית, חדשנית ומעוררת מעורבות. הוקם ע"י עובדי הוראה, אנשי אקדמיה, מגזר שלישי ובהתייעצות עם נציגים ממשרד החינוך. 

מטרת האתר - לשמש בימת שיתוף למערכי שיעור ופעילויות לימודיות שניתן לשלב בלמידה בקלות ובחופשיות. תוכלו למצוא כאן גם תבניות לבניית מערכים חדשניים, הדרכות על כלים דיגיטליים שבמיוחד מתאימים לחינוך, וכן תמצית של עקרונות ושיטות לקיום למידה היברידית אפקטיבית. 

אז מה עושים פה?

אתרו חומרים איכותיים בקלות, ושלבו מה שאהבתם בהוראה שלכם.

בכל אחד מהפריטים - הגיבו, דרגו ואותתו למורים אחרים מה אהבתם.

שתפו מערכי שיעור ופעילויות שאהבתם! נציץ בתוכן שלכם ונפרסם לכולם, עם קרדיט ופירגון.

צרו קשר כדי לתת הצעות לשיפור, לציין נושא שחסר במאגר, לבקש הדרכה על כלי מסוים ועוד.

מפת ההתמצאות

כל הפריטים קשורים אחד לשני. היעזרו בתגיות כדי לדלג בין התכנים, וסיירו במפת ההתמצאות כדי לראות את התמונה הרחבה והיחסים בין חלקי ההוראה ההיברידית השונים.

צור קשר

bottom of page